DMCA.com Protection Status

Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã  hội đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BLDTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó:

  1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bao gồm:
  • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/ 2019;
  • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.
  1. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.
  2. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:

(Tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm) = (Tổng tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm) x (Mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng)

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

  • Đối với Người lao động thực hiện chế độ tiền lương của Nhà nước và chế độ tiền lương do Người sử dụng lao động quyết định sẽ thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:
  • Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Thông tư 35/2018/TT-BLDTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, các mức điều chỉnh nêu trên được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: smic.hanoi@smic.org.vn.