Tư vấn thành lập văn phòng đại diện của Công ty thiết bị vệ sinh đại chúng tại Việt Nam

SMiC – Tháng 05 năm 2007, Văn phòng Luật sư SMIC có ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty Thiết bị vệ sinh đại chúng tại Việt Nam. Theo đó, văn phòng luật sư SMIC đã hoàn tất các thủ tục pháp lý Tư vấn thành lập Văn phòng đại diện cho phía công ty như: Soạn thảo những văn bản cần thiết để thành lập một văn phòng đại diện của Công ty Thiết bị vệ sinh Đại chúng tại Hà Nội; Đăng ký và thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện và đăng ký mẫu dấu của Văn  phòng đại diện của công ty Thiết bị vệ sinh Đại chúng tại Hà Nội.

(Theo SMiC)