Tư vấn hợp đồng/thoả thuận

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn tinh thông pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán, SMiC sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng đàm phán và giao kết các hợp đồng/thoả thuận về dân sự, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, xây dựng, bất động sản… một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm an toàn pháp lý cao nhất.

Các dịch vụ tư vấn của SMiC trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
  • Soạn thảo các hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp tác đầu tư/kinh doanh; bất động sản; xây dựng; tín dụng; thế chấp; cầm cố; cho thuê tài chính; bảo hiểm…;
  • Rà soát, tư vấn hiệu chỉnh hợp đồng/dự thảo hợp đồng cho khách hàng;
  • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của khách hàng;
  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng/thoả thuận.