Thuế & Bảo Hiểm

Tư vấn thuế là lĩnh vực được SMiC chú trọng xây dựng và phát triển ngay từ giai đoạn mới thành lập. Đội ngũ luật sư và các chuyên gia về thuế của SMiC có kinh nghiệm nổi bật trong việc hỗ trợ khách hàng thiết kế các giải pháp hiệu quả về thuế cho các giao dịch và hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Chúng tôi tự hào hiện đang là đối tác và đơn vị tư vấn về thuế cho nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Deloite, Nickel Bản Phúc, Tập đoàn FLC, SurTec International…

Các tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn chung về các quy định pháp luật về thuế, các chính sách và ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng;
 • Đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;
 • Tư vấn tuân thủ các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp;
 • Lập hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý;
 • Giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương.

SMiC cũng là nhà tư vấn pháp lý cho nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước cũng như các giao dịch giữa khách hàng/đối tác có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Đội ngũ luật sư, chuyên gia về bảo hiểm của SMiC với kinh nghiệm thực tiễn lâu năm, quan hệ sâu rộng, bằng cấp và trình độ quốc tế sẽ đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ của SMiC trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Tư vấn chung về pháp luật bảo hiểm;
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến phát triển các sản phẩm bảo hiểm;
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát các hợp đồng bảo hiểm;
 • Đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm.