THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Sáng ngày 17/01/2022, Chương trình đào tạo định kỳ nội bộ hàng tháng của SMIC- Chuyên đề 1 – tháng 1/2022 với Chủ đề “Thủ tục pháp lý về đầu tư dự án” đã được diễn ra với sự tham gia đầy đủ của các SmiCers tại Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark. Chương trình đào tạo do LS.ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – PGĐ Công ty Luật SMiC chủ trì.

Tại buổi đào tạo, các SmiCers đã được trao đổi và chia sẻ các kiến thức bổ ích như: Tổng quan về quy trình, thủ tục đầu tư dự án tại Việt Nam; Những vấn đề pháp lý cần lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án và những kinh nghiệm thực tế khi thực hiện thủ tục đầu tư. Buổi đào tạo diễn ra trong không khí hết sức hào hứng với những trao đổi rất sôi nổi từ các SMiCer. Đặc biệt, hơn nữa, tại buổi đào tạo, LS.TS. Vũ Đặng Hải Yến – GĐ Công ty Luật SMiC đã có rất nhiều chia sẻ về các kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn thực hiện đầu tư dư án.

Đào tạo nội bộ định kỳ 2 lần/tháng, phát triển kỹ năng toàn diện cho SMiCer được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm của Công ty Luật SMiC trong năm 2022. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo: