Thu Hồi Nợ

Hoạt động thu hồi, xử lý nợ đòi hỏi không chỉ các khả năng chuyên môn mà còn sự nhạy cảm, linh hoạt và hiểu biết thực tiễn kinh doanh của các luật sư. Thời gian qua, SMiC đã rất thành công trong hoạt động thu hồi, xử lý nợ cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Rà soát hồ sơ và xác định cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi nợ;
  • Điều tra (trong trường hợp có thể) khả năng tài chính, tài sản của bên nợ để xác định khả năng thu hồi nợ;
  • Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với chủ nợ/bên nợ để xử lý khoản nợ;
  • Đề xuất các giải pháp thay thế, bổ sung để thu hồi, xử lý nợ;
  • Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài sản để bảo đảm cho việc trả nợ) theo yêu cầu của khách hàng;
  • Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài để thu hồi nợ;
  • Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của tòa án/trọng tài tại các cơ quan thi hành án.