Sở Hữu Trí Tuệ

SMiC cung cấp dịch vụ tư vấn đa dạng liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, chỉ dẫn địa lý và tên miền.

Đội ngũ luật sư và chuyên gia về sở hữu trí tuệ của SMiC luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng từ việc tư vấn về cách bảo hộ những ý tưởng sáng tạo của khách hàng cho đến yêu cầu xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến sở hữu trí tuệ như tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ của chúng tôi không chỉ được thực hiện ở Việt Nam mà còn mở rộng ra các nước khác trên thế giới.

Phạm vi dịch vụ của SMiC bao gồm:

  • Đại diện pháp lý bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài gồm: Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả, tên miền;
  • Tra cứu, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi đăng ký tại Việt Nam và nước ngoài;
  • Tư vấn về Hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các hợp đồng khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện theo uỷ quyền phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp cũng như tham gia tranh tụng tại Toà án để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ các văn bằng sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện pháp lý giải quyết các vụ xâm phạm bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp.