SMIC thay mặt Trường Nhật ngữ và Văn hóa Nhật Bản kiện hai lưu học sinh Việt Nam học tại Nhật Bản

SMiC – Trên cơ sở Hợp đồng tư vấn pháp luật đã kỹ với Trường Nhật ngữ và Văn hóa Nhật Bản (JILC), Công ty Luật SMIC đã bước đầu tiến hành nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo văn bản, đơn từ khởi kiện để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phía JILC tại Tòa án Nghệ An và Bắc Ninh trong vụ kiện hai lưu học sinh Việt Nam đã vi phạm hợp đồng đảm bảo và cam đoan ký giữa họ và trường JILC và yêu cầu phía bị đơn bồi thường thiệt hại theo hợp đồng.

Đây là lần đầu tiên SMIC thay mặt một trường học tại Nhật Bản kiện những lưu học sinh Việt Nam vì đã không tham gia đầy đủ các buổi học do Trường tổ chức và đã bỏ trốn khỏi trường khi đang trong quá trình học tập gây thiệt hại cho phía JILC.

Ngoài ra, SMIC còn có nhiệm vụ thường xuyên thông báo tiến trình, kết quả giải quyết vụ việc để phía JILC theo dõi tình hình, cũng như hỗ trợ kịp thời trong suốt quy trình khởi kiện.

(Theo SMIC)