SMIC thắng thầu Dự án “Hỗ trợ Thanh tra Bộ NN&PTNT xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”

SMiC – Trong tháng 7 vừa qua, Công ty Luật SMiC đã tham dự gói thầu của Ban quản lý Dự án Hợp phần STOFA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hoạt động “Hỗ trợ Thanh tra Bộ xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra Nông nghiệp và PTNT” (Mã số: MARD/FSPS-II STOFA/2009/1.2.6). Sau khi xem xét hồ sơ thầu, ngày 05/8/2009 Ban xét thầu đã gửi công văn thông báo về việc quyết định lựa chọn Công ty Luật SMiC là đơn vị thắng thầu để tổ chức hoạt động này.

(Công văn thông báo kết quả xét thầu)

SMiC là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn pháp luật như tư vấn đầu tư, quản lý, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tranh tụng bào chữa. Không chỉ dừng lại ở tư vấn pháp luật, SMiC còn tích cực tham gia vào các dự án, hoạt động của Cơ quan nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, SMiC đã có kinh nghiệm phối hợp cùng Viện Quản lý và phát triển Châu Á tư vấn cho các đơn vị thuộc Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) trong các hoạt động như: Dự án Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (NADAREP); Dự án Hỗ trợ Xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nguồn nhân lực của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia (NAFEC); Dự án Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản (NAFI).

Bên cạnh đó, SMiC có đội ngũ lãnh đạo và Luật sư có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước, đã từng tham gia chủ trì và phối hợp xây dựng dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư chuyên ngành. Chính vì vậy, SMiC tin tưởng một cách vững chắc Bộ NN&PTNT sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong bản tham chiếu một cách hiệu quả và kinh tế nhất khi quyết định tuyển chọn SMiC là nhà tư vấn cho hoạt động này.

(Theo SMiC)