SMiC tài trợ chương trình “Báo Pháp Luật Việt Nam đến vùng sâu, vùng xa”

SMiCNgày 14/8/2009, đại diện Công ty Luật TNHH SMiC, Thạc sỹ, Luật sư Trịnh Văn Quyết – Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng tài trợ chương trình “Báo Pháp Luật Việt Nam đến vùng sâu, vùng xa” với Báo Pháp Luật Việt Nam.

Căn cứ nội dung trong Hợp đồng, mỗi ngày Công ty Luật SMiC tài trợ 100 tờ Báo Pháp Luật Việt Nam chuyển đến các địa phương thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và thời gian tài trợ kéo dài trong vòng 6 tháng với tổng số tiền là 64.400.000 đồng.

Với việc tài trợ này của Công ty Luật SMiC,  hàng ngày sẽ có 20 tờ báo được chuyển đến Trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc; 19 tờ báo đến xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm 01 tờ đến Đảng uỷ, 01 tờ đến Hội đồng nhân dân, 01 tờ đến Uỷ ban nhân dân và 16 tờ đến 16 trưởng thôn; chuyển 11 tờ báo đến Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và trưởng thôn của xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 50 tờ còn lại sẽ chuyển đến các thôn, xã khác của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là một trong rất nhiều những hoạt động vì cộng đồng của cá nhân ông Quyết nói riêng và Công ty Luật SMiC nói chung trong nhiều năm qua kể từ những ngày đầu mới thành lập. Hành động này thể hiện tấm lòng tri ân “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của người con lập nghiệp nơi xa vẫn nhớ về cội nguồn.

(Theo SMiC)