QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Công ty Luật TNHH SMiC xin trân trọng gửi tới Quý Khách hàng Bảng tổng hợp Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự như sau:

Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ CQ thi hành án dân sự

 

Bảng tổng hợp này nhằm cung cấp các thông tin tổng quan về Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH SMiC qua số tổng đài tư vấn (84-24) 3771 3939 hoặc gửi email tư vấn đến info@smic.org.vn