Quốc Hội Thông Qua Luật Nhà Ở Sửa Đổi, Mở Cửa Cho Người Nước Ngoài Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Đáng chú ý, luật này đã chính thức cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo quy định tại Chương IX của Luật Nhà ở sửa đổi lần này, có ba nhóm đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam bao gồm: Nhóm thứ nhất: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; Nhóm thứ hai: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và cuối cùng là nhóm cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Hai hình thức mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam là đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam và mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại.

Việc mở cửa cho người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam cũng mang đến những mối lo ngại về quốc phòng an, an ninh hay vấn đề đầu cơ, thao túng, lũng đoạn thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, Luật Nhà ở sửa đổi cũng đã đặt ra những điều kiện tương đối chặt chẽ để hạn chế tối đa những vấn đề này. Chẳng hạn như chỉ cho phép cá nhân tổ chức nước ngoài được mua nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại không thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh; cho phép sở hữu nhà có thời hạn không quá 50 năm; chỉ cho phép được mua không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư thương mại và không quá 250 căn nhà ở riêng lẻ trên một đơn vị hành chính tương đương cấp phường…

Việc mở cửa cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam góp phần tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển ổn định trong dài hạn và trước mắt cũng có tác dụng giải quyết hàng tồn kho và nợ xấu bất động sản hiện nay

Trên đây là những thay đổi cơ bản của Luật Nhà ở sửa đổi bổ sung năm 2014.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn.