NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH

Ngày 12/03/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

Nội dung Công văn chỉ rõ một số vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp như sau:

  • Doanh nghiệp sẽ được cấp mới mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế của hộ kinh doanh (bao gồm cả mã số thuế các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh) chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hiệu lực, mã số thuế của hộ kinh doanh vẫn tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.
  • Trước khi chuyển đổi, hộ kinh doanh phải hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong trường hợp không hoàn thành, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp doanh nghiệp sau chuyển đổi là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, người đại diện hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về văn bản này, xin liên hệ với chúng tôi qua email: info@smic.org.vn.