Tầm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá Trị Cốt Lõi

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá Trị Cốt Lõi

Tầm Nhìn

Trở thành là hãng luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sứ Mệnh

Tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động quản lý, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát và hạn chế các rủi ro pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn pháp luật, quản lý và đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện và hữu hiệu nhất.

Giá Trị Căn Bản

  • Tín: SMiC quan niệm chữ “Tín” là sức mạnh đặc biệt quan trọng để khách hàng tìm đến và sử dụng dịch vụ của SMiC.
  • Tâm: SMiC lấy chữ “Tâm” làm kim chỉ nam, là nền tảng trong mọi hoạt động tư vấn và quan hệ với khách hàng.
  • Trí: là sức mạnh chủ yếu, là tài sản vô giá khẳng định đẳng cấp và sự khác biệt của SMiC.