Người Từ Đủ 15 Tuổi Được Cho Phép Mở Tài Khoản Thanh Toán Tại Ngân Hàng

Ngày 19/08/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức, cá nhân tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Trong đó, ngoài việc áp dụng pháp luật về quản lý ngoại hối, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người cư trú và người không cư trú, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Thông tư có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Thứ nhất, đối tượng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán được phép mở tài khoản tại ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ hai, hồ sơ mở tài khoản thanh toán

Khác với các quy định trước đây, Thông tư cho phép các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán là bản chính hoặc bản sao (không có chứng thực). Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán

Vì giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán có thể là bản sao (không có chứng thực) nên khi tiến hành thủ tục mở tài khoản thanh toán tại các Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức, cá nhân mở tài khoản thanh toán phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp này, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Thông thường, thủ tục mở tài khoản được giải quyết trong 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có sự sai lệch, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho khách hàng biết để hoàn thiện hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010. Thông tư thay thế hoàn toàn nội dung quy định tại Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 ban hành Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng và Điều 4 Thông tư 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác.