Ngày hội trợ giúp pháp lý 10/10/2013

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống nghề Luật sư, 10/10/1945-10/10/2013

Công ty Luật TNHH SMiC phối hợp với Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cùng tham gia ngày hội trợ giúp pháp lý. Đây là dịp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội được giải đáp mọi vấn đề pháp lý từ các Luật sư dày dạn kinh nghiệm của SMiC.