Luật sư Trịnh Văn Quyết xuất bản cuốn sách “Phân tích nội dung mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005”

SMiC – Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 ra đời đánh dấu một bước tiến mới, quan trọng trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng hơn để thúc đẩy, khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các văn bản trên góp phần quan trọng bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do kinh doanh, quyền chủ động, tự chủ của các nhà đầu tư trong các hoạt động kinh doanh.

Trong khi các văn bản hướng dẫn chính thức hai luật trên chưa được ban hành, hoạt động giải thích pháp luật của các chuyên gia, những người làm công tác thực tiễn để giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hiểu đúng và kịp thời các quy định mới của hai đạo luật này là vô cùng cần thiết. Việc này không chỉ giúp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn hiện tại mà còn định hướng một cách có hiệu quả cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tương lai.

Qua quá trình hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, Luật sư Trịnh Văn Quyết đã có sự hiểu biết nhất định và chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi chính sách và pháp luật của Nhà nước thay đổi. Với tâm huyết của mình, tháng 10 năm 2006, Luật sư Trịnh Văn Quyết đã cho ra đời cuốn sách “Phân tích nội dung mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005” với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư kịp thời nắm bắt và hiểu một cách chính xác các quy định mới của hai đạo luật quan trọng này.

Bằng cách trình bày sâu sắc, ngắn gọn, súc tích, văn phong trong sáng, mạch lạc, rõ ràng cùng với việc áp dụng phương pháp so sánh, tác giả đi sâu phân tích các quy định cụ thể của hai đạo luật, chỉ ra những điểm mới nổi bật, cơ bản cũng như những tiến bộ, những điểm kế thừa của hai văn bản trên so với các văn bản pháp luật trước đó. Với cách diễn đạt logic, hệ thống cùng với việc trích dẫn các ví dụ cụ thể, cuốn sách giúp người đọc hiểu các quy định dễ dàng, theo đúng tinh thần, nội dung của đạo luật.

Có thể nói, cuốn sách “Phân tích nội dung mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005” là quyển sổ tay pháp luật hữu ích cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

(Theo SMiC)