Luật SMiC được biểu dương trong báo cáo thường niên của Đoàn luật sư Hà Nội năm 2009

SMiC – “Trong lĩnh vực tư vấn, nhiều luật sư đã làm tư vấn cho nhà đầu tư và các doanh  nghiệp đem lại kết quả được đánh giá cao. Một số tổ chức hành nghề như SMiC được khách hàng nước ngoài tín nhiệm. Các tổ chức nêu trên hàng năm đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng đã được UBNN, Cục thuế Hà Nội tặng Bằng khen. Nhiều trường hợp nhờ luật sư tư vấn, đã chấm dứt được việc khiếu kiện kéo dài, kết thúc việc tranh chấp.”

Đoàn luật sư Hà Nội là một tổ chức uy tín với nhân sự đông đảo và học vấn cao, tính đến năm 2009 trong cơ cấu tổ chức gồm có: số luật sư thành viên là 1313 luật sư, có 846 nam, 467 nữ; với 37 tiến sỹ luật trong đó có 03 giáo sư, phó giáo sư, 64 thạc sỹ luật, số còn lại có 1207 cử nhân luật, 05 luật sư có trình độ tương đương. Tổ chức hành nghề có 433 VPLS và Công ty Luật, có 05 luật sư hoạt động độc lập, có 46 luật sư làm việc cho các tổ chức quốc tế và tổ chức luật sư nước ngoài tại Hà Nội. Có 1151 người đang tập sư hành nghề luật sư, không kể 380 người đã dự kỳ kiểm tra.

Báo cáo thường niên của Đoàn Luật sư Hà Nội là một trong những báo cáo uy tín và được mong chờ nhất trong giới Luật sư. Báo cáo này sẽ chỉ ra các hoạt động của Đoàn trong năm và những xu hướng, mục tiêu hoạt động sắp tới, cũng như những đánh giá về sự chuyển biến trong lĩnh vực luật pháp Việt Nam nói chung và hoạt động luật pháp tại Hà Nội nói riêng.

Việc Luật SMiC có tên như một ví dụ tiêu biểu trong báo cáo là niềm vinh dự cho công ty cũng là một sự cổ vũ, động viên lớn dành cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên của SMiC.

(Theo SMiC)