Luật Cạnh Tranh

 

SMiC tự hào đã xây dựng được nhóm luật sư có hiểu biết chuyên sâu, kinh nghiệm tư vấn nhiều năm về pháp luật cạnh tranh. Đến với SMiC, khách hàng sẽ không chỉ được cung cấp những giải pháp tư vấn toàn diện, thực tế nhất khi xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật cạnh tranh.

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực pháp luật cạnh tranh của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn chung về luật và chính sách cạnh tranh của Việt Nam và quốc tế;
  • Tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp lý của khách hàng đảm bảo khách hàng có thể thực hiện được ý tưởng kinh doanh của mình nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cạnh tranh;
  • Cung cấp ý kiến pháp lý, đánh giá khả năng vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với các giao dịch hiện tại và kế hoạch hợp tác của các khách hàng;
  • Tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ xin hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế (mua bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh);
  • Tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ thông báo về tập trung kinh tế;
  • Tư vấn thủ tục, đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại/khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh (hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh);
  • Tư vấn thủ tục và đại diện cho khách hàng trong các thủ tục khiếu nại/khiếu kiện đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định không cho hưởng miễn trừ;
  • Tư vấn xây dựng các chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh.