Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển

2001

Công ty TNHH Tư vấn SMiC được thành lập.

2003

Văn phòng Luật sư SMiC được thành lập kế thừa những thành quả của Công ty TNHH Tư vấn SMiC, mở đầu cho sự chuyển hướng của SMiC sang hoạt

động cung cấp các dịch vụ pháp lý đầy đủ, toàn diện và chuyên nghiệp.

2008

Văn phòng Luật sư SMiC được chuyển đổi thành Công ty Luật TNHH SMiC. Cũng trong năm 2008, SMiC đã khai trương Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ của SMiC.

2009

SMiC vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu “Hãng luật tiêu biểu của năm” và “Luật sư tiêu biểu của năm”, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của SMiC trong lĩnh vực tư vấn pháp luật nói riêng và trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

2010

Khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore để mở rộng phạm vi hoạt động đáp ứng nhu cầu tư vấn của doanh nghiệp trong nước và trong khu vực.

2011

SMiC vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho những thành tựu và đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tư pháp.

2012

SMiC tự hào lần thứ hai được vinh danh là “Hãng luật tiêu biểu của năm” và “Luật sư tiêu biểu của năm”.

2017

Thay đổi người đại diện theo pháp luật, bà Vũ Đặng Hải Yến giữ chức vụ Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC.