Lãnh đạo Văn phòng Luật sư SMIC tham gia xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020

SMiC – Công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế đang đặt ra yêu cầu phải phát triển đội ngũ luật sư vững mạnh cả về số lượng lẫn chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, hiện nay cả nước mới chỉ có hơn 4000 luật sư chính thức và hơn 2000 luật sư tập sự. Theo ước tính đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 18.000 đến 20.000 luật sư. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Tư pháp đang xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Ngày 07/7/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo Chiến lược gồm 15 thành viên thuộc các bộ, ngành, cơ quan liên quan do Thứ trưởng thường trực BTP làm trưởng ban, đồng thời thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban soạn thảo gồm 14 chuyên gia pháp luật thuộc nhiều cơ quan khác nhau do Vụ trưởng Vụ Bổ trợ Tư pháp làm tổ trưởng. Phó Văn phòng Luật sư SMIC – TS Lê Đình Vinh – cũng tham gia vào quá trình soạn thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 với tư cách là thành viên Tổ Thư ký.

(Theo SMiC)