Hỗ trợ về mặt pháp lý trong việc chuyển nhượng vốn góp của công ty Chiu Yi Việt Nam.

SMiC – Ngày 04, tháng 9 năm 2006, văn phòng luật sư SMIC đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty TNHH Chiu Yi Việt Nam. Theo đó, luật sư Trịnh Văn Quyết cùng với các chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm của văn phòng đã tiến hành tư vấn và đưa ra các  phương án thực hiện công việc phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; soạn thảo các công văn,  hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện dịch vụ pháp lý; đại diện theo uỷ quyền của công ty Chiu Yi giao dịch với các cơ quan chức năng giúp công ty Chiu Yi thực hiện dự án và đạt được mục đích rút toàn bộ phần vốn góp ra khỏi công ty chiu Yi Leakless và bổ sung thành viên là công ty Leakless Thái Lan vào công ty Chiu Yi Leakless.

Mọi thông tin có được trong quá trình tư vấn từ tài liệu cho đến các thông tin trao đổi với công ty Chiu Yi Việt Nam đều được SMIC bảo mật, và thực hiện các bước cần thiết để thực hiện việc bảo mật đó.

(Theo SMiC)