Hỗ trợ pháp lý cho Tổ Chức cứu trợ trẻ em Mỹ

SMiCTháng 12 năm 2006, văn phòng luật sư SMIC mà đại diện là luật sư Trịnh Văn Quyết, cùng với các chuyên gia tư vấn đã ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tổ Chức cứu trợ trẻ em Mỹ. Đây là một tổ chức được thành lập hợp pháp theo Luật của Hoa Kỳ và có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trên cơ sở hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, văn phòng luật sư SMIC luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng bao gồm toàn bộ những việc như: đưa ra đề nghị để chỉnh sửa và hiệu đính chính sách nhân sự của khách hàng; đảm bảo những quy định trong chính sách phù hợp với pháp luật Lao động của Việt Nam; giải đáp các thắc mắc về pháp lý của khách hàng liên quan đến chính sách nhân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam giúp khách hàng đưa ra những hiệu đính cho phù hợp. Trong thời gian thời hạn của hợp đồng tư vấn (năm ngày làm việc, không bao gồn ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật), văn phòng luật sư SMIC đã hoàn tất các công việc giúp khách hàng chỉnh sửa  và hiệu đính chính sách nhân sự phù hợp nhất với quy định của pháp luật Lao động Việt Nam.

(Theo SMiC)