Cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên cho Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (VIGLACERA)

SMiC – Ngày 18 tháng 06 năm 2007, Văn phòng luật sư SMIC đã ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) và trở thành nhà tư vấn thường xuyên cho phía Công ty.

Thông qua hợp đồng, văn phòng chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên, bao gồm các công việc cụ thể như:

  1. Cung cấp và cập nhật văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh củaViglacera và theo yêu cầu của Viglacera.
  2. Cung cấp và cập nhật các quy định của pháp luật cần lưu ý khi Viglacera đưa ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới theo yêu cầu của Viglacera.
  3. Cung cấp và cập nhập các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của Viglacera.
  4. Cung cấp ý kiến chính thức về tính hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu và các giao dịch theo yêu cầu của Viglacera.

Trong quá trình hợp tác, văn phòng Luật sư SMIC luôn cố gắng cung cấp đầy đủ và đúng hạn các dịch vụ tư vấn cũng như thường xuyên báo cáo kết quả về tiến độ thực hiện Hợp đồng. Và một trong những nguyên tắc hoạt động của Văn phòng chúng tôi là tuyệt đối giữ bí mật đối với các hồ sơ, tài liệu, tin tức liên quan đến nội dung tư vấn mà SMIC cung cấp cho đối tác của mình cũng như những thông tin đối tác cung cấp cho chúng tôi. Sự tin cậy của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng (Viglacera) đã thúc đẩy SMIC cố gắng hơn nữa trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn để đạt hiệu quả cao nhất.SMIC luôn tự hoà là người bạn đường tin cậy của các Doanh nghiệp trong tiến trình phát triển.

(Theo SMiC)