Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và Cộng Hoà Bungari của Thạc sĩ, luật sư Trịnh Văn Quyết – Trưởng Văn phòng luật sư SMIC

SMiC – Từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 6 năm 2008, Thạc sĩ, Luật sư Trịnh Văn Quyết – Trưởng Văn phòng luật sư SMIC – đã tham gia đoàn đại biểu Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi thăm và làm việc tại Vương Quốc Anh và Cộng Hoà Bungari theo lời mời của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp các nước này.

Chuyến đi nhằm mục đích tăng cường các mối quan hệ song phương trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, bao gồm đẩy mạnh mối liên hệ trực tiếp giữa các tổ chức luật của Việt Nam với Vương Quốc Anh và Cộng Hoà Bungari, nhằm phục vụ cho chương trình cải cách tư pháp và pháp luật dài hạn của Việt Nam. Chuyến đi sẽ là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề cải cách hệ thống pháp luật.

Với tư cách là đại diện cho các Luật sư Việt Nam tham gia đoàn, Ls Trịnh Văn Quyết đã có những hoạt động tích cực góp phần vào thành công của chuyến đi, đặc biệt trong việc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động luật sư với giới luật sư ở hai quốc gia nói trên.

Chi tiết chuyến đi xin xem thông tin tại Website: http://www.moj.gov.vn

(Theo SMiC)