Các Vụ Việc Dân Sự

Không chỉ là hãng luật chuyên về kinh doanh, SMiC cũng dành ưu tiên lớn phát triển hoạt động tư vấn, giải quyết các vấn đề dân sự. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp và yêu cầu về dân sự. Cụ thể:

Các tranh chấp về dân sự:

 • Tranh chấp về ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn, thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn, tài sản khi ly hôn;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 • Tranh chấp về Hợp đồng dân sự;
 • Tranh chấp liên quan đến lao động;
 • Tranh chấp về di sản thừa kế;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 • Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Các yêu cầu về dân sự:

 • Yêu cầu về tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 • Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Tòa án và Trọng tài nước ngoài;
 • Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.