Luật sư chính

Vũ Thị Thu Hường

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội), Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đại diện tranh tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại, lao động, đất đai, chứng khoán tại Tòa án và Trọng tài; Có hiểu biết sâu sắc về thực tiễn hoạt động tố tụng và quan hệ sâu rộng với các cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam; Từng tư vấn và đại diện cho nhiều Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam và nước ngoài trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng trong nhiều lĩnh vực khác nhau; Đã trải qua quá trình hành nghề tại nhiều tổ chức có uy tín; Sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Việt.

Thông tin liên hệ

Email: huongvtt@smic.org.vn

Lê Thị Thùy Dương

Luật Sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm

Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về quản trị doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ và đại diện tranh tụng tại Tòa án; Từng có một số năm làm Luật sư tư vấn của các tập đoàn trong nước và nước ngoài; Từng đại diện cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước thực hiện các thủ tục đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; Từng được đào tạo và làm việc tại một số hãng luật lớn ở Việt Nam; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Thông tin liên hệ

Email: duongltt@smic.org.vn

Lại Thị Hồng

Luật Sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm

Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về doanh nghiệp, đầu tư, dự án, đất đai, giáo dục; Từng tham gia soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước; Từng tham gia đại diện cho nhiều khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước của Việt Nam ở trung ương và địa phương để xin các chấp thuận cần thiết để triển khai các dự án đầu tư, xây dựng và bất động sản; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt. 

Thông tin liên hệ

Email: laihong@smic.org.vn

Nguyễn Thị Tố Uyên

Luật Sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Học viện An ninh nhân dân Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm

Hơn 14 năm kinh nghiệm tư vấn về các lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp, hợp đồng, dự án đầu tư, tố tụng; từng công tác nhiều năm trong ngành tư pháp nên có quan hệ sâu rộng với các cơ quan pháp luật và cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương; có kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề pháp lý và giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp; sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Thông tin liên hệ

Email: uyenntt@smic.org.vn