DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Những Điểm Mới Cơ Bản Của Luật Đất Đai Những Điểm Mới Cơ Bản Của Luật Đất Đai

Mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; khắc phục hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất một cách tràn lan…

Xem thêm
Công Văn 15269/BTC-TCHQ Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Thực Hiện Điều 27 Thông Tư 128/2013/TT-BTC Công Văn 15269/BTC-TCHQ Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Thực Hiện Điều 27 Thông Tư 128/2013/TT-BTC

Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính có Công văn số 15269/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC...

Xem thêm
Công Văn 3689/TCT-CS Của Tổng Cục Thuế Về Chính Sách Thuế Công Văn 3689/TCT-CS Của Tổng Cục Thuế Về Chính Sách Thuế

Ngày 04/11/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3689/TCT-CS hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế...

Xem thêm
Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Chế HĐ Của Tổng Công Ty ĐT Và KD Vốn Nhà Nước Quy Định Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Cơ Chế HĐ Của Tổng Công Ty ĐT Và KD Vốn Nhà Nước

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị định 151/2013/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của...

Xem thêm
Công Văn 232/BXD-KTXD Của Bộ Xây Dựng Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Công Văn 232/BXD-KTXD Của Bộ Xây Dựng Hướng Dẫn Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng

Ngày 22/10/2013, Bộ Tài chính có Công văn số 232/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng...

Xem thêm