DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Làm Việc Trong Môi Trường Độc Hại Được Bồi Dưỡng Từ 10.000 đồng Đến 25.000 đồng/ngày Làm Việc Trong Môi Trường Độc Hại Được Bồi Dưỡng Từ 10.000 đồng Đến 25.000 đồng/ngày

Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bồi thường bằng hiện vật đối với người lao động...

Xem thêm
Phạt Đến 150 Triệu Đồng Khi Vi Phạm Quy Định Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Dạy Nghề Phạt Đến 150 Triệu Đồng Khi Vi Phạm Quy Định Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Dạy Nghề

Ngày 30/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2013/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề...

Xem thêm
Danh Mục Bệnh Cần Chữa Trị Dài Ngày Để Làm Cơ Sở XĐ Thời Gian Hưởng Chế Độ Ốm Đau Cho NLĐ Danh Mục Bệnh Cần Chữa Trị Dài Ngày Để Làm Cơ Sở XĐ Thời Gian Hưởng Chế Độ Ốm Đau Cho NLĐ

 

 

 

Ngày 28/10/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 34/2013/TT- BYT về Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày....

Xem thêm
Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Lập, Quản Lý Và Thực Hiện Hoàn Thuế Từ Quỹ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Lập, Quản Lý Và Thực Hiện Hoàn Thuế Từ Quỹ Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Ngày 29/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 150/2013/TT-BTC điều chỉnh các quan hệ về lập, quản lý Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng...

Xem thêm
Bộ Công Thương Hướng Dẫn Việc Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Điện Bộ Công Thương Hướng Dẫn Việc Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Điện

Ngày 31/10/2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện...

Xem thêm