DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Hướng Dẫn Mới của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Về Hợp Đồng Lao Động Hướng Dẫn Mới của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Về Hợp Đồng Lao Động

Ngày 25/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của...

Xem thêm
Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tư Pháp

Ngày 24/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Xem thêm
Phạt Đến 30 Triệu Với Hành Vi Hối Lộ Kiểm Toán

Ngày 16/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập...

Xem thêm
Thủ Tục Chuyển Dự Án Nhà Ở Thương Mại Sang Nhà Ở Xã Hội Thủ Tục Chuyển Dự Án Nhà Ở Thương Mại Sang Nhà Ở Xã Hội

Ngày 13/9/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 859/QĐ-BXD hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, chuyển đổi ...

Xem thêm