Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Chính Sách Miễn, Giảm Tiền Sử Dụng Đất Chính Sách Miễn, Giảm Tiền Sử Dụng Đất

Ngày 02/01/2014, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 25/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg.

Xem thêm
Hướng Dẫn Đặt Tiền Để Bảo Đảm Thay Thế Tạm Giam Hướng Dẫn Đặt Tiền Để Bảo Đảm Thay Thế Tạm Giam

Ngày 14/11/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành...

Xem thêm
Giấy Phép Hoạt Động, Chế Độ Báo Cáo Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động Giấy Phép Hoạt Động, Chế Độ Báo Cáo Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động

Ngày 08/01/2014, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều...

Xem thêm
Phí Hoạt Động Của Tổ Chức Kinh Doanh Dịch Vụ Chứng Khoán Phí Hoạt Động Của Tổ Chức Kinh Doanh Dịch Vụ Chứng Khoán

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 216/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp...

Xem thêm
Nghị Định Mới Hướng Dẫn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Nghị Định Mới Hướng Dẫn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Ngày 26/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013. 

Xem thêm